Nytt valpekull

Om skjemaet

Oppdrettere kan melde inn valpekull i skjemaet under for å få de vurdert av avlsrådet og publisert på vår nettside.

Du bør sette av 20 minutter og ha klart dokumentasjon på at begge avlsdyrene følger retningslinjene for etisk avl.

Om du ikke har det klart nå, kan du også ettersende dette til basenji@klubb.nkk.no. Du får muligheten til å begrunne eventuelle avvik.

Etter skjemaet er sendt inn vil avlsrådet gå gjennom dokumentasjonen, gi en skriftlig vurdering av kvaliteten til kullet. Om kullet følger alle retningslinjer vil det bli godkjent.

Dersom det mangler dokumentasjon, eller det finnes enkelte avvik kan man få en trekk i vurderingen.

Kontakt basenji@klubb.nkk.no eller send oss melding på facebook om du ønsker å slette eller gjøre justeringer på innsendt skjema.

Eksempler på publiserte valpekull:

1. Generelt

Oppdretter
Valpekull

Kan være et eller flere