Person

Versjon 1, 10. april 2022

Hva inneholder denne erklæringen?

Norsk Basenjiklubb og NKK er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig.

Erklæringen informasjonen du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Her kan du altså lese hva slags informasjon vi samler på, hva vi bruker den til og hvor informasjonen er lagret.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på basenji@klubb.nkk.no

Når samler Norsk Basenjiklubb inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har sendt oss en henvendelse eller meldt deg inn i klubben
  • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
  • Utsendelse av nyhetsbrev eller annen informasjon om klubben

I tillegg bruker vi Fathom Analytics til å lage anonymisert statistikk (uten cookies) over hvilke sider som får mest trafikk. Dine bevegelser på nettsiden blir en del av statistikken – men de kan ikke knyttes til deg som person.

Utlevering av personopplysninger

Norsk Basenjiklubb utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter enn beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon (1) hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme i kontakt med deg; (2) hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller (3) hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer vår plattform, markedsfører eller undersøker driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner.

Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig.

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på fyller ut skjema, sender mail eller f.eks. melder deg på et arrangement. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og e-post, adresse, samt øvrig informasjon som sendes via chat-tjenester eller til NKK i forbindelse med medlemskap eller påmelding til utstilling.

Kryptering

Alle Norsk Basenjiklubbbv nettsteder bruker kryptering (SSL). Vår CDN leverandør dekrypterer og re-krypterer kommunikasjonen på sine CDN-noder. En egen databehandleravtale regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Opphavsrett og innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Norsk Basenjiklibb med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver.

“Do not track” innstillinger

Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider.

Innsyn, retting og sletting av persondata

For innsyn, retting og sletting av persondata må du sende en e-post til basenji@klubb.nkk.no. Om det gjelder persondata i forbindelse med medlemskap hos NKK eller NBK må du ta kontakt med NKK direkte.

For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Informasjonskapsler (Cookies)

Norsk Basenjiklubb bruker ikke informasjonskapsler (cookies) som behandler noen form for personopplysninger på denne nettsiden.

Systemer for databehandling

DogWeb (NKK)

Informasjonen til medlemmer ligger lagret hos NKKs databaseløsning kalt DogWeb. Informasjonen her omfatter opplysninger til medlemmer som navn, kontaktinformasjon, adresse og opplysninger knyttet til betaling av medlemskap. Påmeldinger til utstillinger og informasjon om hunder ligger også lagret her.

Teams

Vi bruker Microsoft Teams for kommunikasjon, lagring av dokumenter og filer. Løsningen er administrert gjennom NKK.

G Suite

Norsk Basenjiklubb har tidligere brukt G Suite (Gmail, Calendar, Documents, Sheets, Hangouts) for kommunikasjon, lagring av dokumenter, filer, avtaler. I overgangsfasen fra G Suite til Teams vil enkelte filer, e-poster og dokumenter ligge her.

Cloudflare

Norsk Basenjiklubb bruker Cloudflare sitt Content Delivery Network (CDN) til sine egne sider. Cloudflare er et såkalt proxy basert CDN som krypterer og dekrypterer kommunikasjon. Cloudflare brukes også til å blokkere uønsket trafikk til nettsidene.

Notion

Norsk Basenjiklubb bruker Notion til organisering av informasjon og ressurser rundt styrearbeidet. F.eks. kan referater fra styremøter ligge her.

Fathom Analytics

Norsk Basenjiklubb bruker Fathom Analytics til å få anonymisert statistikk om nettsiden vår. Fathom Analytics er et minimalistisk verktøy for innhenting av nettsidestatistikk som er i tråd med COPPA, GDPR, ePrivacy og CCPA.

Ved å bruke Fathom Analytics kan vi se hvilke artikler og sider som får mest trafikk, noe som gjør at vi vet hvilke sider vi skal forbedre – og hva slags innhold vi skal lage i fremtiden.

Sanity

Innholdet på Norsk Basenjiklubbs nettsider er håndtert av publiseringsløsningen Sanity.io. Tjenesten lagrer alt innholdet du ser på denne nettsiden.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til basenji@nbk.nkk.no. For behandling av medlemsopplysninger anbefaler vi deg å ta kontakt på info@nkk.no

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Kontaktinformasjon

basenji@klubb.nkk.no