Avlsstrategi og retningslinjer

Retningslinjer for avl

 • Avlsdyrene skal ha godt gemytt, være fysisk veltilpasset, og ha utviklet et riktig atferdsmønster
 • Avlsdyrene må være røntgen fri for HD (grad A eller B etter 12 mnd. alder)
 • Begge avlsdyr bør ha oppnådd minimum en excellent på offisiell utstilling, der minst en må være fra åpen- eller åpen unghund-klasse.
 • Avlshannen må være minimum 15 mnd. ved paring. Avlstispen må være minimum 20 mnd. ved paring.
 • Det anbefales ikke paring med dobling av sykdommer og/ eller alvorlige arvelige lidelser.
 • Avlsdyrene bør være røntget fri for HD (grad A eller B) etter 12 mnd. alder.
 • Alle avlsdyr bør øyelyses. Øyenlysningsresultatet må ikke være eldre enn 2 år ved paring. I tilfelle påvist øyensykdom, eller annen sykdom, følges rådene fra “Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening” angående bruk av disse hundene i avl.
 • Begge avlsdyrene bør være testet med Fanconi direkte-testen. Et av avlsdyrene bør være ”fri”, den andre bør være ”fri” eller ”bærer”. Affiserte individer utelukkes fra avl.
 • Det anbefales at begge avlsdyr testes for PRA BJ-1. Affiserte anbefales ikke brukt i avl. Bærere pares kun med fri.
 • Ved bruk av utenlandsk hund i avl, bør denne oppfylle de krav som gjelder for norske hunder.
 • Ved bruk av frossen sperm er det hannhundens helsestatus på tappetidspunktet som er gjeldende eller nyere hvis det er tilgjengelig.

Helsetester

For å ivareta rasens helse så henstilles det til at alle setter seg inn i klubbens anbefalinger og følger disse. Anbefalinger/krav om helsetesting av begge avlsdyr er:

 • Fanconi DNA test –
 • Basenji PRA DNA test –
 • Øyelysning – gjøres hos autorisert øyelyser,
 • HD røntges – hos NKK godkjent veterinær,

Kort informasjon om sykdommer på rasen er Har du spørsmål om avl og helse så skriv gjerne til klubbens Avlsråd på avl@norskbasenjiklubb.no

Anbefalt pris

Klubbens anbefalte min. valpepris er (pr. 01.09.2022)
Valpepris: 16.000 NOK
Paringsavgift: 1.600 NOK + 1600 NOK pr. registrerte valp.